Laboratoria przyszłości

Po komputerach osobistych, telefonach czy internecie, które zagościły na stałe w naszym życiu na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, w XXI w. wchodzimy w towarzystwie czterech technologii zmieniających naszą codzienność. Cyfryzacja, automatyzacja, robotyka i druk 3D wpływają na nasze życie i edukację.
Druk 3D jest prosty w użytkowaniu i ma szanse zagościć w codziennym życiu. Ta technologia pomaga wprowadzić nowe pojęcia oraz wspiera pracę w naszej szkole poprzez umiejętności.
Nowe technologie w edukacji pomagają nam przy wprowadzaniu nowych pojęć takich jak: myślenie komutacyjne, dekompozycyjne, wyszukiwanie wzorców oraz szukanie algorytmów. Wprowadzenie pojęć z myśleniem projektowym pobudzają kreatywność ucznia.

To nowa inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych, prowadzonych przez jednostki samorządowe, w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka).

Program spotkał się z bardzo szerokim zainteresowaniem – skorzystało z niego 99% uprawnionych szkół. W związku z sukcesem, jaki odniósł , w najbliższym czasie program Laboratoria Przyszłości zostanie rozszerzony o szkoły prowadzone przez organizacje pozarządowe, osoby prawne i fizyczne oraz ministrów, a także o polskie szkoły za granicą. Wysokość wsparcia oraz katalog wyposażenia będą takie same dla wszystkich szkół podstawowych. Jako kolejny etap, do programu zostaną włączone również szkoły ponadpodstawowe – Licea Ogólnokształcące, Technika i Szkoły Branżowe.

 

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/laboratoria (uwaga link otwiera się w nowym oknie)

Szkolenie nauczycieli – drukarka 3D

 

Pobierz

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusz Korczaka w Białymstoku
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok
tel/fax: 85 741 69 23
e-mail: sp31@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony