Obiady

Opłaty za obiady należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy szkoły:

 

Nazwa odbiorcy:   Szkoła Podstawowa Nr 31 im. J. Korczaka w Białymstoku ul. Żurawia 12,  15-540  Białystok

Numer rachunku:  66 1240 5211 1111 0010 3557 1697

 

Tytułem:  wpłata za obiady za miesiąc (podać miesiąc) 202x r.   imię i nazwisko ucznia, kl.

Terminy płatności oraz kwoty opłat są podawane w Aktualnościach

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusz Korczaka w Białymstoku
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok
tel/fax: 85 741 69 23
e-mail: sp31@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony