Historia Szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 31 została wybudowana dzięki dotacji państwa i składkom mieszkańców tego osiedla. Ówczesny przewodniczący Rady Osiedla - pan Mukosiej i pan Pasieka - skarbnik osiedlowy co miesiąc odwiedzali tych, którym zależało na powstaniu szkoły. Budowa trwała 2 lata. W sierpniu 1963r. kierownik szkoły, pani Teresa Wołyniec gromadziła grono pedagogiczne i innych pracowników szkoły. Wspierał ją zastępca – pan Stanisław Bekiesz.

15 września 1963 roku po raz pierwszy oficjalnie rozległ się dzwonek w tym gmachu szkolnym. Mijały lata, szkoła działała prężnie, kształciła i wychowywała pod okiem kolejnych dyrektorów.

W latach 1964 - 1968 fotel kierownika zajmowała pani Weronika Rybińska a jej zastępcą była pani Danuta Janicka. Uczniowie osiągali sukcesy, rozwijali liczne talenty. Szkoła liczyła wówczas dużo oddziałów.

1 września 1968 roku rządy w Szkole Podstawowej Nr 31 przejął pan Jerzy Janiszewski, a pomagały mu panie: Danuta Janicka, Irena Bogdanowicz i Irena Wojewnik (oczywiście społecznie). Dobre to były czasy. Dużo oddziałów, dzieci i młodzież pilna, rodzice sercem oddani szkole.

Kolejne zmiany na stanowisku kierującym placówką nastąpiły 1 września 1980 roku. Dyrektorem został pan Nikodem Piećko, a zastępcą pani Irena Wojewnik, później pani Danuta Kłubowicz – Stalińska. Pod ich czujnym okiem szkoła rozrastała się w błyskawicznym tempie.
Pan Dyrektor - nauczyciel wychowania fizycznego robił wszystko, aby szkoła zaistniała również w dziedzinie sportu. Dodatkowe zajęcia sportowe, doping ze strony nauczycieli w-f sprawiły, że "31" zdobywała czołowe miejsca w mieście i w województwie.

Bardzo ważną datą w historii naszej szkoły jest 5 listopada 1983 r. Tego dnia na uroczystej akademii nadano szkole zaszczytne i zobowiązujące imię Janusza Korczaka oraz wręczono sztandar. Patrona wybrali sami uczniowie. Sztandar ufundował Komitet Rodzicielski i Rada Osiedla. Również wizerunek sztandaru został wybrany na drodze konkursu szkolnego. Wyhaftowano go w Stargardzie Gdańskim. Patron szkoły i jego twórczość jest nam znana i bliska. Tego dnia odsłonięto również tablicę pamiątkową umieszczona na froncie budynku szkolnego, a na niej napis: "Człowiekowi, któremu śniła się wielka synteza dziecka". Dokonał tego pan Czesław Hakke - współpracownik Janusza Korczaka oraz wieloletni przyjaciel szkoły.

Siedem lat później 8 listopada 1990 roku cała społeczność "31" przeżyła również wzruszające chwile. Wyświęcono sztandar szkoły i tablicę pamiątkową. Tego dnia nastąpiło również uroczyste otwarcie w naszej szkole Biblioteki Publiczno - Szkolnej (powstałej z połączenia biblioteki szkolnej i Filii Biblioteki Publicznej).

1 września 1993 roku wszystkich uczniów i nauczycieli powitała pani Elżbieta Sielawa - -kolejny dyrektor. Zawsze uśmiechnięta i radosna, nie znająca słowa "problem". Wniosła dużo optymizmu i pogody ducha. Zastępcą była pani Danuta Kłubowicz - Stalińska.

Obecnie szkołą zarządza pan Henryk Paliwoda, który stanowisko dyrektora objął w 1995 roku. Szeroki zakres remontów, wspomaganych ze środków Urzędu Miejskiego pozwolił na wykonanie kompleksowej modernizacji łazienek, toalet, kuchni. Odnowiono wszystkie sale i korytarze. Wymieniono meble. Oddano do użytku salę do gimnastyki korekcyjnej. Nowa dyrekcja wyznaczyła nowy kierunek działań: wzbudzanie ciekawości świata poprzez naukę języka angielskiego i informatyki.

Dzięki staraniom pana Dyrektora w szkole powstały dwie nowe pracownie komputerowe. Wciąż są modernizowane w sprzęcie i oprogramowaniu. Od 2000 roku szkoła posiada własną stronę internetową.

Pana Dyrektora w jego pracy wspomagali zastępcy: pani Barbara Nerkowska, pani Jolanta Klepadło oraz pani Jolanta Piontkowska -Chocha.

Dzięki pomocy Rady Osiedla i pani Danucie Rybakowskiej - jej przewodniczącej zakupiono dla szkoły sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne, wykładziny dywanowe do pracowni kształcenia zintegrowanego, położono nową nawierzchnię na boisku do piłki nożnej, pomalowano ogrodzenie wokół szkoły, fundowano nieraz nagrody na działalność sportową.
Przez tyle lat członkowie Rady Osiedla udowadniali, że są naszymi przyjaciółmi i dobroczyńcami. Dziękujemy z całego serca.

Rok szkolny 2002/2003 był bogaty w wydarzenia promujące naszą szkołę. We wrześniu nauczyciele postanowili wziąć udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła z Klasą". Przez 8 miesięcy realizowano zadania. Pracowali pedagodzy, uczniowie i rodzice. Opłaciło się. Szkoła Podstawowa Nr 31 znalazła się w elitarnym gronie "Szkół z Klasą".

Od 2009 r. corocznie organizujemy Piknik Rodzinny, na którym prezentują się nasi uczniowie przed licznie zgromadzonymi gośćmi. Program obfituje w liczne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Należymy do krajów partnerskich realizując międzynarodową wymianę młodzieży. W latach 2012- 2014 realizowaliśmy projekt „Szkoła młodych inżynierów", w ramach którego uczniowie uczęszczali na dodatkowe zajęcia rozwijające ich zainteresowania.
Byliśmy partnerem projektu „Usus est Optimus magister".

Zdobywamy medale i puchary w zawodach sportowych, możemy pochwalić się sukcesami w licznych konkursach przedmiotowych wojewódzkich i ogólnopolskich.

Prężnie działa koło wolontariatu, które wspiera potrzebujących i reprezentuje szkołę w licznych akcjach.

15 listopada 2003 roku nasza szkoła obchodziła 40 lecie swego istnienia oraz 20 lecie nadania jej imienia Janusza Korczaka, a w 2013 roku obchodziliśmy jubileusz 50 - lecia istnienia naszej szkoły. Obie uroczystości były okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci.

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusz Korczaka w Białymstoku
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok
tel/fax: 85 741 69 23
e-mail: sp31@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony