Biblioteka

FILIA NR 11 i Biblioteka Szkolna w Szkole Podstawowej nr 31

ul. Żurawia 12
tel.85 74-34-223

Kierownik Filii Książnicy Podlaskiej: mgr Krzysztof Leśniak
Pracownicy biblioteki szkolnej: mgr Teresa Wysocka, mgr Elżbieta Glińska

W Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Żurawiej 12 (Osiedle Dojlidy) działa biblioteka szkolna, pełniąca rolę Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 31 i Filia nr 11 Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku .

Placówka obsługuje rocznie ok. 1000 czytelników.

W ramach wszystkich placówek funkcjonują: wypożyczalnia książek oraz czytelnia i centrum multimedialne..

Księgozbiór jest uniwersalny z literaturą beletrystyczną i popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy, przeznaczony dla dzieci , młodzieży i dorosłych liczy około 20 000 woluminów w Filii nr 11 i około 11 000 w bibliotece szkolnej.

Czytelnicy mają wolny dostęp do większości półek z książkami.

Księgozbiór z literatury popularnonaukowej rozmieszczony jest wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej czyli dziedzin nauki. Ułatwia to czytelnikom rzeczowe poszukiwanie wybranych pozycji. Literatura piękna uszeregowana jest alfabetycznie wg nazwisk autorów. Biblioteka posiada duży wybór lektur szkolnych i literatury metodycznej dla nauczycieli.

Czytelnicy mają możliwość wyszukiwania interesujących ich pozycji książkowych w katalogach i kartotekach karkowych i komputerowych.

Czytelnia jest miejscem w którym księgozbiór udostępniamy na miejscu . Wyposażona jest w 18 miejsc siedzących i osiem stanowisk komputerowych.

Czytelnia oferuje: wydawnictwa encyklopedyczne ogólne i specjalistyczne, słowniki i leksykony, kompendia wiedzy, informatory, wydawnictwa albumowe, wybrane podręczniki szkolne i akademickie, poradniki, zbiory regionalne itp. Oprócz pozycji książkowych Czytelnia dysponuje czasopismami. Jest to zarówno prasa codzienna jak też tygodniki , miesięczniki dla szerokiego grona czytelników. Łącznie obie biblioteki prenumerują 40 czasopism.

Usługi biblioteki :

  • wypożyczanie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz i udostępnianie na miejscu;
  • obsługa informacyjna czytelników;
  • dostęp do katalogów kartkowych i komputerowych filii i biblioteki szkolnej (alfabetycznego i rzeczowego)

Stałe formy promocji książki i biblioteki :

  • zajęcia z elementami pedagogiki zabawy dla pierwszych klas szkoły podstawowej,
  • wystawki literackie i okolicznościowe,
  • konkursy o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

Dojazd do biblioteki z centrum autobusami linii 4, 13 i 19.

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusz Korczaka w Białymstoku
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok
tel/fax: 85 741 69 23
e-mail: sp31@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony